Dịch vụ của MeltData

MeltData Business Solutions là một công ty nghiên cứu thị trường viễn thông và cung cấp Dịch vụ tiện ích sim Mobifone giải pháp tiếp thị đầy đủ về định hướng theo định hướng, dựa trên công nghệ. Các dịch vụ chuyên biệt của chúng tôi bao gồm dịch vụ thu thập dữ liệu từ đầu đến cuối, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và các dịch vụ báo cáo.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một giải pháp toàn diện cho tất cả các chiến lược tiện ích của Mobifone, kinh doanh và nhu cầu nghiên cứu tiêu dùng. Sự hiểu biết của chúng tôi về thị trường và chuyên môn của các công cụ và công nghệ mới nhất cho ngành công nghiệp trang bị cho chúng tôi một khả năng để cung cấp các giải pháp hiệu quả cao cho bạn.

Nhóm cốt lõi của chúng tôi là sự kết hợp của các chuyên gia nghiên cứu thị trường có kinh nghiệm và những người khéo léo về công nghệ, những người tự hào có truyền thống cung cấp giải pháp hiệu suất cao cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Với sự hiện diện 24/7 của chúng tôi, nhóm của chúng tôi thực hiện dịch vụ của mình đến tất cả các nơi trên thế giới mọi lúc. Điều này đảm bảo hiệu quả về thời gian và quay vòng nhanh hơn cho khách hàng của chúng tôi.

Tại MeltData, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính chính xác và hiệu quả. Để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và chất lượng cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể, chúng tôi luôn cập nhật bản thân với phong cảnh cạnh tranh luôn thay đổi và áp dụng các công nghệ tiên tiến, các công cụ và thực tiễn tốt nhất cho ngành.